Khước từ

Naturewell Juice Bar hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe của bạn và hạnh phúc, đó là lý do tại sao chúng tôi là một thương hiệu mà bạn có thể tin tưởng. Mặc dù chúng tôi tuyệt vời trong việc tạo ra các công thức từ trái cây và rau tự nhiên và lành mạnh, nhưng chúng tôi không phải là chuyên gia sức khỏe.

Thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên blog của chúng tôi, các trang web, truyền thông xã hội trực tiếp hoặc bất kỳ nội dung / nguồn khác được dựa trên kinh nghiệm cá nhân của chúng ta và nghiên cứu được thực hiện bởi những người trong sức khỏe và hạnh phúc trong ngành. Chúng tôi tham khảo FDA và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ để biết các hướng dẫn.

Mọi thông tin, khuyến nghị, gợi ý, lời chứng thực hoặc lời khuyên mà chúng tôi cung cấp liên quan đến chế độ ăn uống, dinh dưỡng, tập thể dục, chất bổ sung và lối sống nên được thảo luận với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế có trình độ. Bất kỳ thay đổi nào đối với lối sống của bạn có thể liên quan đến việc chấp nhận rủi ro, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu rằng thông tin bạn nhận được trên trang web của chúng tôi, phương tiện truyền thông xã hội trực tiếp hoặc bất kỳ nguồn nào khác và từ mô tả sản phẩm của chúng tôi không thay thế cho lời khuyên y tế chính thức.

  • Naturewell YouTube
  • Naturewell Facebook
  • Naturewell Instagram